0
Your Cart
No products in the cart.

KVKK Bildirimi

Kişisel Verilerinizin Korunmasına ilişkin bilgilendirmeye www.linternasigorta.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. LİNTERNA SİGORTA’YI arayan kişilerin paylaşmış olduğu adı soyadı, telefon numarası, adres ve ses kaydına ilişkin kişisel veriler, arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi, gerekli hallerde arayan kişilere gerekli geri dönüşlerin sağlanması, aramalara ilişkin istatistiklerinin tutulması, hizmet kalitesi standartlarına riayet edilebilmesi, Şirketimizin Müşteri Memnuniyeti Hizmeti temin sürecinin yürütülebilmesi, ileride doğabilecek olası uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kişisel veriler 6698 sayılı kanunun ilgili 5. maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgülüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak telefon yöntemiyle otomatik olarak ve istatiksel kayıtların tutulabilmesi amacı ile yazılı olarak işlenmekte olup yalnızca hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileri ile paylaşılacaktır. 6698 sayılı kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi ve yasal mevzuat kapsamındaki tüm haklarınızı kullanmak için kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak veri sorumlusu olarak LİNTERNA SİGORTA’YA gönderebilirsiniz.

Altayçeşme Mah. Palmiye Sk. No:13/A Maltepe, İstanbul, Turkey adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile talebinizi içeren ıslak imzalı dilekçe ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış talebinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz.

[email protected] adresine şahsınıza ait mail adresi üzerinden kimliğinizi tespit edici belgeler ile talebinizi iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin güvenliğine ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için 0216 510 33 54 numaralı telefondan ya da [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz. 6698 Kişisel Verilerinizin Korunmasına ilişkin bilgilendirmeye www.linternasigorta.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. LİNTERNA SİGORTA’YI arayan kişilerin paylaşmış olduğu adı soyadı, telefon numarası, adres ve ses kaydına ilişkin kişisel veriler, arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi, gerekli hallerde arayan kişilere gerekli geri dönüşlerin sağlanması, aramalara ilişkin istatistiklerinin tutulması, hizmet kalitesi standartlarına riayet edilebilmesi, Şirketimizin Müşteri Memnuniyeti Hizmeti temin sürecinin yürütülebilmesi, ileride doğabilecek olası uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kişisel veriler 6698 sayılı kanunun ilgili 5. maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgülüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak telefon yöntemiyle otomatik olarak ve istatiksel kayıtların tutulabilmesi amacı ile yazılı olarak işlenmekte olup yalnızca hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileri ile paylaşılacaktır. 6698 sayılı kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi ve yasal mevzuat kapsamındaki tüm haklarınızı kullanmak için kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak veri sorumlusu olarak LİNTERNA SİGORTA’YA gönderebilirsiniz.

Altayçeşme Mah. Palmiye Sk. No:13/A Maltepe, İstanbul, Turkey adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile talebinizi içeren ıslak imzalı dilekçe ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış talebinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz.

[email protected] adresine şahsınıza ait mail adresi üzerinden kimliğinizi tespit edici belgeler ile talebinizi iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin güvenliğine ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için 0216 510 33 54 numaralı telefondan ya da [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınıza aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir. Şimdi sizi operatöre aktarıyorum, lütfen hattan ayrılmayınız